(0488) 44 03 04 (op werkdagen van 12.30-13.30) / 06-83658259

Geboorteaangifte

 

 

De geboorteaangifte moet plaatsvinden in de gemeente waar jullie kindje is geboren. Is jullie kindje in de gemeente Overbetuwe geboren? Je kunt voor het aangeven een afspraak maken  .

Tijdens de openingstijden van Publiekszaken kun je ook zonder afspraak terecht.

Is jullie kindje in het ziekenhuis geboren, dan krijg je van het ziekenhuis de informatie over waar de aangifte plaats moet vinden en of je daar afspraak vooraf voor moet maken.

Wie mag aangifte doen?

  • De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. In de praktijk zal aangifte door de moeder tot de uitzonderingen behoren.
  • De (wettelijke, juridische) vader is verplicht tot geboorteaangifte.
  • Als de vader verhinderd of niet aanwezig is, dan gaat de verplichting over op eenieder die bij de geboorte aanwezig is geweest. Als er niemand aanwezig is geweest, dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Meenemen

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte, kan hij/zij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Wanneer moet ik aangifte doen?

U bent verplicht een geboorte binnen drie dagen na de dag van de geboorte aan te geven. Dit is inclusief zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. Valt de laatste dag op een niet-werkdag, dan schuift deze op naar de eerstvolgende werkdag. Er moeten wel altijd twee werkdagen in de termijn zitten. Enkele voorbeelden:

  • - Bij geboorte op woensdag, moet de aangifte uiterlijk maandag gedaan worden. Omdat de derde dag op zaterdag valt, wordt deze opgeschoven.
  • - Bij geboorte op donderdag, moet de aangifte uiterlijk maandag gedaan worden. Omdat de derde dag op zondag valt, wordt deze opgeschoven.  
  • - Bij geboorte op vrijdag, moet de aangifte uiterlijk dinsdag gedaan worden. Omdat er niet twee werkdagen in de termijn zitten, schuift de termijn een dag op.

Als u te laat aangifte doet, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand dit melden aan de officier van justitie.

De geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van geboorte op. In deze akte staan de gegeven voorna(a)m(en) van het kind, de achternaam, de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats vermeld. De aangever / ouders kunnen, tegen betaling, een afschift van de geboorteakte ontvangen.

Erkenning

In sommige gevallen moet u uw kind erkennen. Dit wordt aangeraden om voor de geboorte te doen.

Klik hier voor informatie over erkenning van een ongeboren kind.

Klik hier voor informatie over erkenning na de geboorte.

Naamskeuze

De ouders bepalen welke achternaam (geslachtsnaam) het kind zal krijgen. Kijk hier voor meer informatie over naamskeuze.

Andere nationaliteit

Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van de Staat waarvan het kind wel de nationaliteit bezig afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het betreffende land.